Welcome at

BAILEY PARKER

& Associates

Wij zijn een modern advocatenkantoor bestaande uit gedreven, betrokken en zeer ervaren no-nonsens advocaten die praktische oplossingen nastreven.

“Bailey Parker onderscheidt zich van andere advocatenkantoren door haar betrokkenheid en haar pragmatische en daardoor effectieve insteek om problemen op te lossen. Daarbij vind ik het als ondernemer erg prettig dat de behandelende advocaten zelf op ieder moment bereikbaar zijn.”

Gerard Zondervan, CEO IPS GROEP.

Rechtspraak in cijfers 2020

17.830

Advocaten

1.500.000

Rechtzaken

2.489

Rechters

Bailey Parker vult de leemte op tussen opdrachtgevers die een meer persoonlijke relatie met hun advocaat willen, en advocaten die een grotere betrokkenheid bij hun zaken wensen.

About

BAILEY PARKER

& Associates

Bailey Parker staat voor de hoogste kwaliteit aan juridische ondersteuning. Wij realiseren dat door enerzijds de opdrachtgever in een open en professionele relatie centraal te stellen, en anderzijds door onze advocaten optimaal te faciliteren, zodat zij zich maximaal op de opdrachtgever kunnen richten.

Bailey Parker is een modern advocatenkantoor en gespecialiseerd in ondernemingsrecht in brede zin. Wij hebben een focus op de procespraktijk en het geven van procesadviezen en second opinions.

Vanzelfsprekend staan wij u ook graag bij met alle andere juridische adviezen en ondersteuning.

Onze opdrachtgevers zijn zich ervan bewust dat kwaliteit boven alles gaat. Dat geldt ook voor de juridische dienstverlening.

Onze opdrachtgevers verwachten een open en professionele benadering die gericht is op een lange termijn relatie, en zij verlangen volledig en transparant geïnformeerd en betrokken te worden. Een proactieve houding ten aanzien van feedback op onze juridische dienstverlening is een vast onderdeel van deze benadering.

Bij Bailey Parker zijn de behandelende advocaten direct benaderbaar door de opdrachtgevers.

“Onze advocaten behoren tot de top van de Nederlandse advocatuur. Zij zijn getraind door de beste kantoren van Nederland en worden voortdurend bijgeschoold om tot de top te blijven behoren.”

Enkele door ons gedagvaarde partijen

Wij zijn gedreven en professioneel. Onze inzet is optimaal en gericht op het bereiken van een maximaal resultaat.

People at

BAILEY PARKER

& Associates

T: +31 6 51 424 604

E: macro@baileyparker.nl

mr. Axel Macro

Advocaat

Axel Macro begon zijn carrière in 1990 bij het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Na inmiddels 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de advocatuur kan hij het best omschreven worden als een zeer ervaren allrounder.

De laatste jaren heeft hij een gecombineerde proces- en adviespraktijk, en hij wordt met grote regelmaat door (buitenlandse) partijen ingeschakeld om als juridisch klankbord mee te werken aan de totstandkoming van – vaak complexe – transacties. Hij gaat ver om een procedure te voorkomen, maar weet de weg naar de rechter goed te vinden, indien dat nodig zou zijn.

Mr. A.P. Macro heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het navolgende rechtsgebied geregistreerd: verbintenissenrecht.Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied

T: +31 6 33 666 555

E: vandertak@baileyparker.nl

mr. drs. H.J. van der Tak

Advocaat

HJ van der Tak is sinds 1993 onafgebroken advocaat. Na zijn studies was hij eerder gedurende langere tijd werkzaam op commerciële en bedrijfsjuridische posities in de (inter)nationale film- en muziekindustrie.

Na aan het Vondelpark een gecombineerde proces- en adviespraktijk te hebben gevoerd in intellectueel eigendomsrecht, mediarecht en entertainmentrecht, legt HJ van der Tak zich tegenwoordig als advocaat toe op strategiebepaling en -begeleiding in IE-aangelegenheden. Daarnaast is HJ als oprichter, bestuurder en/of aandeelhouder sinds 2005 nauw betrokken (of nauw betrokken geweest) bij enkele spraakmakende en baanbrekende (internet)initiatieven, die zich richten op innovatie van rechtspraak, rechtshulp en notariaat.

Mr. drs. H.J. van der Tak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het navolgende rechtsgebied geregistreerd: Intellectueel eigendomsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

MR. LIC. RENÉE J.A. BRON-SLIS

Associate

Renée begon haar carrière in 1994 als advocaat bij Loeff Claeys Verbeke, later Loyens & Loeff, waar zij een lange tijd heeft gewerkt. Zij beschikt over brede en diepgaande juridische kennis en ruime proceservaring op het gebied van onder meer het ondernemingsrecht, contractenrecht en arbitragerecht. Renée is daardoor in staat scherpe dossieranalyses te maken en adviseert bij het uitdenken van de juiste processtrategie.

Renée studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden Nederlands recht en verder aan de Deutsche Anwalt Akademie in Baden-Baden (zij mag sinds 1998 de titel ‘Rechtsanwältin’ voeren), aan de Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken en aan de Universidad Central, Barcelona. Renée beheerst de talen Engels, Duits en Spaans vloeiend.

mr. dr. H.W. (Roon) Wiersma

Associate

Roon is een voormalig gastdocent en senior onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam in burgerlijk en digitaal procesrecht. Hij is redacteur bij het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht en becommentarieert met regelmaat gerechtelijke uitspraken.

Roon promoveerde in 1998 aan de Universiteit Leiden.

Contact

Bailey Parker

Prinsengracht 71

1015 DL Amsterdam

Nederland

T: + 31 6 51 424 604

F: + 31 20 524 81 01

E: info@baileyparker.nl

KvK: 598694229

BTW: NL 8536.74.796.B.01

© 2020 BAILEY PARKER AMSTERDAM.